HİZMETLERİMİZ

- İthalat- İhracat-Transit-Antrepo-Geçici İthalat işlemleri
- Serbest Bölge işlemleri
- Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müsterilere eş zamanlı sirküler etmek
- Kambiyo, dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak
- Gümrük mevzuatı ve kanunların takibi, zamanında müşteriye iletilmesi
- Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
- İthalat, İhracat, Transit, ve Mali (Vergisel) konuları kapsayan anahtar teslimi projeler
hazırlamak ve uygulamalarını denetlemek
- Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak,
revize etmek ve sonlandırmak
- Ithalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi vb. çıkartılması
- Kontrol belgesi ,DIIB,Yatırım Teşvik, İşçi sağliği vb. belgelerin çıkarılması ve takibi
- Serbest Bölge'de şirket kurulus ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri
- Genel ve Özel antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danismanlık